Diverse

Olie, svømmeklip, homøopati, kosttilskud og meget andet

Underkategorier

 • Hundesvømning

  Hundesvømning er en anderledes og sjov aktivitet. En god måde at motionere hunden på, og alle hunde - uanset alder - kan være med.

  Det er en sund træning, som er med til at vedligeholde eller genoptræne hundens muskulatur. Til forskel fra cykling og løb (som kan være en hård belastning for hunden) er der ved svømning en minimal risiko for overbelastning af hundens led og knogler.

  Det skal dog stadig gøres med måde og omtanke. Af samme grund deltager jeg den første gang, du kommer og svømmer med din hund. På den måde lærer du, hvordan du træner den bedst muligt.

  Hundesvømning er med til at forbedre hundens kondition, kredsløb og muskulatur, og en sidegevinst er en godt træt hund bagefter - både mentalt og fysisk.

  Vores tanker mht. opbygning af svømmebadet
  Udformningen af vores svømmebad, er lavet i samarbejde med dyrlæger og hundekiropraktor.
  For at undgå skabe vendinger, som kan belaste hundens muskulatur, er vores svømmebad otte-kantet. Det har både en god bredde og en god længde og kan bruges fuldt ud af hunden. Der er også plads til flere hunde på én gang.

  Når hunden kommer i så god kondition, at en halv time ikke syntes nok, er der mulighed for tilkobling af modstrøm. Modstrøm kan også bruges til de større hunde, hvis du synes, der er behov.

  Vi forsøger at gøre det behageligt for vores kunder
  I forgangen har vi en kaffe/te maskine stående til til fri afbenyttelse, og der er også mulighed for at sidde ned. Er I flere, der svømmer samtidig og ønsker lidt samvær efterfølgende, så sig til - så finder vi også ud af det. Der er også et toilet til rådighed.


  Miljøet hos Doxx Hundecenter

  Da vi byggede stedet, havde vi fokus på miljøet. Derfor renses svømmebadet primært via ultralys, og med blot en smule klor. Hele stedet opvarmes via jord- og solvarme.


  Tilbud til klubber/private træningspladser

  Er der klubber/private træningspladser, som har lyst til at tilbyde deres kursister lidt ud over det sædvanlige, så arrangerer vi gerne en svømmeaften.

  En svømmeaften kan arrangeres med eller uden introduktion til hundemassage. Det kan være en god ide at vælge hundemassagen til, da ventetiden mellem de svømmende hunde dermed udnyttes.

  I forbindelse med et svømmearrangement, kan I efter nærmere aftale benytte træningspladsen i skoven. I sommerperioden kan der også laves aftale om, at der tændes bål i bålhytten. Ring, og hør nærmere.


  Alle hunde har godt af at svømme

  • Familiehunden får god fysisk og mental stimulering - anderledes end den daglige gåtur

  • En skadet/nyopereret hund kan genoptræne på skånsom vis

  • Overvægtige hunde, der skal tabe sig, kan gøre det på en skånsom måde

  • Udstillingshunden der har behov for opbygning af muskulatur

  • Konkurrencehunden som skal have forbedret sin kondition

  • Jagthunden der skal lære at apportere i vand - i kontrollerede omgivelser

  • Den ældre hund som holdes smidig og i gang og måske ikke længere gider de lange gåture.


  Alt foregår under trygge forhold med kyndig vejledning - og det foregår altid på hundens præmisser.  Svømmetræning af hunde har flere fordele

  • For det første er svømmetræningen et sundt, sjovt og skånsomt alternativ til både aktivering og motionering af hunden, hvad enten det er en brugs- konkurrence-, eller familiehund

  • Skånsom genoptræning/genopbygning af muskler som følge af f.eks. gigtsygdomme, neurologiske- eller muskelskader efter operationer i led og knogler. Vandets opdrift gør genoptræning optimal, da der ikke er nogen påvirkning af knogler og led, men kun blid belastning af musklerne

  • Korrekt genoptræning efter skader forkorter perioden, hvor hunden ikke er fuldt ud funktionsdygtig

  • Muskelopbyggende konditionstræning. Hunden bruger mange flere muskler ved svømning end ved f.eks. løbetræning eller waterwalk (løbebånd i vand), og samtidig belaster det ikke led og knogler. 15. minutters svømning giver det samme som 1 times løbetræning

  • Svømmetræning benyttes til hunde som ønskes i bedre form, f.eks. jagt-, konkurrence-, agility- og udstillingshunde

  • Træning af jagthunde i vinterperioden (vandapportering)

  • Vandtilvænning under trygge forhold  bl.a. hvis der er problemstilling omkring vandapportering

  • God motionsform for overvægtige hunde med henblik på vægttab

  • Svømmetræning giver gigtplagede og gamle hunde større velvære ved at holde dem i gang på en skånsom måde. Dette kan nedsætte brugen af smertestillende medikamenter til hundene og give skånsom vedligeholdelse af bevægelsesapparatet.

 • Olie

  Hunden har behov for både omega 3 og 6 (og 9 for den sags skuld).

  I de olier jeg har valgt at tage ind i sortimentet, er der både omega 3 og omega 6, dog mere omega 3 i lakseoline end rapsolien og mere omega 6 i rapsolien end i lakseolien - derfor anbefaler jeg, at man køber begge typer sådan at hunden kan få af begge flasker hen over ugen.

  Har men en lille hund, så kan det være svært at sikre at produkterne kan holde sig. Derfor anbefaler jeg ved så hunde, at man købe den ene type olie og når den er tom, så køber man den anden.

  Omega 3 findes f.eks. i laks. Omega 3 understøtter hovedsagelig det indvordes, såsom hjerne og væv. Omega 3 er antiinflammatorisk og dertil godt for immunforsvaret.

  Omega 6 findes f.eks. i raps. Omega 6 understøtter hovedsagelig det udvordes, såsom hundens hud og pels.

 • Homøopati & Bach...

  Det er tilladt at sælge homøopatiske lægemidler uden en detailtilladelse fra Sundhedsstyrelsen (tilladelse i henhold til §39 i lægemiddelloven).

  Bekendtgørelsen om homøopatiske lægemidler: www.retsinformation Forhandling og udlevering m.v. af homøopatiske lægemidler: §14. Virksomheder, der detailforhandler homøopatiske lægemidler tilmennesker og til ikke-fødevareproducerende dyrearter og behandlere, der som led i deres behandlingsvirksomhed indkøber, opbevarer, forhandler og udleverer disse homøopatiske lægemidler til brug i praksis, undtages fra §39 stk. 1 og §44 i lov om lægemidler.

  Fakta og forklaring om homøopati
  Homøopati er en alternativ behandlingsform, hvor små doser specifikt udvalgte lægemidler stimulerer patienten, så kroppen kan helbrede sig selv.

  Princippet bag homoøpati
  Princippet i behandlingen er, at et homoøpatisk lægemiddel, som fremkalder bestemte sygdomssymptomer under lægemiddelafprøvningen på et rask menneske, også kan helbrede disse symptomer hos et sygt menneske.

  Hvor benytter man homoøpati?
  I dag praktiserer man homoøpati i 41 ud af 44 europæiske lande, behandlingen er officielt anerkendt i lande som New Zealand og Sydafrika og indgår som en integreret del af de nationale sundhedsystemer i bl.a. England, Tyskland, Holland, Brasilien, Australien, Mexico og Indien. Ifølge WHO bruger ca. 400 mio. mennesker verden over homoøpati som primær behandlingsform.

  Hvilke følgevirkninger kan der være fra behandlingen?
  Da homoøpatisk behandling styrker immunforsvaret til at bekæmpe den ubalance, som ses som "sygdom", kan symptomerne forværres i kort tid, da immunforsvaret, ved hjælp af den homoøpatiske medicin, mobiliserer styrke til at bekæmpe den.

  Er homoøpati sikker?
  Klassisk homoøpatisk behandling er en af de mest sikre former for behandling, fordi lægemidlerne gives i en meget høj fortynding. Taget korrekt er homoøpatiske lægemidler sikre, de har ingen bivirkninger og er ikke vanedannende.

  Er homoøpatiske lægemidler ikke bare placebo?
  Nej, når man fremstiller et homoøpatisk lægemiddel udsættes det grundlæggende stof for en langvarig proces af potensering, dvs. fortynding og rystning. Giver man et homøopatisk middel til en gruppe raske mennesker, der ikke ved, hvad de får, vil de reagere ved at få ændringer af deres tilstand såvel fysisk som psykisk, der er specifikke for lige præcis dette middel. Det er sådan, vi ved, hvad de enkelte midler kan behandle.

  Hvad er potensering?
  Den homoøpatiske potensiering består i, at man systematisk og trinvis fortynder og ryster udgangsmaterialet, som kan være fra plante-, dyre- eller mineralriget. Man fortynder oftest i forholdet 1:100 (C-potenser) eller i 1:10 (D-potenser) mellem hvert potenstrin, og man kan potensere fra ganske få og op til flere hundrede trin.

  Efter første potenstrin har man det homoøpatiske lægemiddel i potensen D1 (hvis fortyndingen er 1:10). Denne 1. potens fortyndes igen 1:10, rystes og derved fremkommer lægemidlet i 2. potenstrin. Denne trinvise fortynding fortsættes til den ønskede potenshøjde f.eks. D6 eller D30.

  Vejledning i brug af homoøpati
  Medicinen gives i en alkoholopløsning som dråber, og dosering er angivet på flasken. Medicinen gives direkte i munden, evt. ved brug af en engangssprøjte, så du kan få det ind i mundvigen på hunden. Det er ikke nødvendigt, at hunden sluger medicinen med det samme. Det vigtigste er, at medicinen har været i berøring med mundslimhinden. Du skal helst give medicinen udenfor fodringstiden, undgå at blande det sammen med andre fødevarer og undgå at berøre den direkte.

  Behandlingsforløbet
  Dosering og behandlingens varighed afhænger bl.a. af sygdommens art, omfang, det valgte lægemiddel og potens samt responsen på behandlingen. En homoøpatisk behandling kan således strække sig fra en dag til over flere måneder.

  Der ses af og til en forværring af symptomerne i starten af et behandlingsforløb. Dette er ofte et positivt tegn på, at kroppen reagerer mod sin sygdom, og at der derfor er en effekt af behandlingen. Man bør imidlertid altid indstille behandlingen, hvis alvorlig forværring opstår. Behandlingen indstilles ligeledes, når der ses en mærkbar bedring. Behandlingen kan senere genoptages efter aftale med dyrlægen.

  Inden den homoøpatiske behandling
  Det er vigtigt, at en dyrlæge har stillet en diagnose på dyrets sygdom, og man har diskuteret mulighederne for helbredelse eller afhjælpning af dyrets problem med traditionel behandling i forhold til den alternative behandling, så dyrets fremtidge livskvalitet sikres bedst muligt.

  Bachs blomstermedicin
  Den engelske læge, Edward Bach, beskrev første gang brugen af blomsermedicin i 1930´erne. Siden da er de 38 blomsterremedier, som han fandt, blevet anvendt til behandling af psykiske og mentale forstyrrelser hos både dyr og mennekser.

  Blomstermedicin er ekstrakter af visse blomstrende planter, som har vist sig at virke på det følelsesmæssige område. Man mener, at substanserne virker som "energi-medicin", der genopretter en følelsesmæssig balance i organismen (i lighed med homoøpatisk medicin).

  Denne tekst er skrevet efter inspiration fra Dansk Homøopatisk Selskab og efter en artikel fra Dyrenes Klinik.   

 • Kosttilskud
 • Diverse