Et harmonisk hold er et godt hold

Jeg bruger mange resurser på at planlægge det enkelte hold, ud fra de tilmeldinger jeg får. For mig er det vigtigt, at holdet er harmonisk hundene imellem, set ud fra de forskellige racer, individ, udviklingstrin, samt hundens kunnen.

Det er selvfølgelig nemmest, når jeg kender hundene. Men via dialog med nye kursister og hen over et par træningsgange, får jeg mig hurtig sporet ind på hunden og omrokerer gerne til fælles bedste.

Harmonerer holdet også kursisterne imellem, så er det en rigtig god sidegevinst.

Max 8 -10 hunde pr, hold.

8 træningsgange fordelt på:

6 træninger á 1 1/2 time. 45 minutters praktisk træning og 45 minutters teori
1 x 45 minutters miljøtræning i Vejen by
1 x intro til hundesvømning i Jordrup
4 x socialisering i Jordrup

Opstart af hvalpetræning kan ske, når hvalpen er vaccineret 1. gang, dvs. omkring 12 uger og op til 6 måneder for de små racer, og op til 9 mdr. for de store racer (afhæning af race og individ). Dog kan hvalpen starte tidligere, hvis den er puppy vaccineret.

Hvalpene har svært ved at koncentrere sig for længe af gangen, derfor trænes der på hvalpeholdene kun i 45 minutter med indlagte pauser, efterfølgende er der 45 minutters teori. Her skal hunden så vidt mulig opholde sig i bilen, men har den problemer med det, kan du tage den med til teori.

Hver træning starter med "fri leg", hvilket er med til bl.a. at understøtte hundenes sprog. "Legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hvalpene at være med.

Med udgangspunkt i den enkelte hvalps race, alder samt trin i udviklingsfasen, vil der via bløde træningsmetoder øves basale lydighedsøvelser såsom:

 • Øjenkontakt
 • Ja/nej
 • Sit
 • Dæk
 • Plads
 • Indkald
 • Lineføring i fri line

Indlæring foregår trinvis, sådan at både hund og ejer får noget nyt og positivt med hjem fra træning hver gang.

Teoretisk undervises der bl.a. i:

 • Hundesprog
 • Udviklingsfaser
 • Stress
 • Lederskab (ansvar/konsekvens)
 • Aktivering/stimulering
 • Alene hjemme, renlighed

...og meget mere

Til teorien vil der også være tid til spørgsmål.

Efter dette hold burde din hund være klar til hvalpe fortsætter eller letøvede 1.

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt !

Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 1 time, samt en teoriaften á 1 1/2 - 2 timers varighed. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til hvalpe og unghunde, der tidigere har gået til træning hos Doxx Hundecenter.

Vi fortsætter, hvor hvalpetræningen stoppede. Øvelserne bliver gradvis gjort sværere og sværere, og vi begynder så småt at forlange lidt mere af hundene. Dette dog fortsat med udgangspunkt i den enkelte race, alder, udviklingstrin samt kunnen. Nye øvelser vil blive introduceret.

Hver træning starter fortsat med "fri leg", hvilket er med til at understøtte hundenes sprog. "Legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hundene at være med.

Der afholdes en teoriaften med overbygning på hvalpeteorien, desuden vil der være tid til en snak om den enkelte hund samt evt. problemstillinger.

Efter dette hold burde din hund være klar til letøvede 1 

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt !

Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 1 time samt en teoriaften á 1 1/2 - 2 timers varighed. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til hunde, der tidigere har gået til træning hos Doxx Hundecenter, samt nye kursister, hvor hunden ikke er hvalp længere. Dvs. små racer fra 7 måneder og store racer fra 9 måneder.

Der trænes videre på de allerede indlærte øvelser, og sværhedsgraden øges yderligere i den grad, som hund og ejer er klar til. Der tilføjes naturligvis nye øvelser - så der er fortsat inspiration og lærdom at hente.

Hver træning starter med "fri leg", hvilket er med til at understøtte hundenes sprog. "Legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hundene at være med.

Der afholdes en teoriaften med forskellige enmer, desuden vil der være tid til en snak om den enkelte hund samt evt. problemstillinger.

Letøvede 1 holdet er et hold, du og din hund oftest går på "i flere omgange". Hunden er på dette hold ofte aldersmæssigt i én af udviklingsfaserne, hvor den kan være "svær" at få kontakt med. Næste trin efter letøvede 1 holdet er letøvede 2.

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt!

Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 1 time samt en teoriaften á 1 1/2 - 2 timers varighed. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til hunde, der tidigere har gået til træning hos Doxx Hundecenter.

Der trænes videre på de allerede indlærte øvelser, og sværhedsgraden øges yderligere i den grad, som hund og ejer er klar til. Der tilføjes naturligvis nye øvelser - så der er fortsat inspiration og lærdom at hente.

Hver træning starter med "fri leg", hvilket er med til at understøtte hundenes sprog. "Legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hundene at være med.

Der afholdes en teoriaften med forskellige enmer, desuden vil der være tid til en snak om den enkelte hund samt evt. problemstillinger.

Letøvede 2 holdet er et hold, du og din hund oftest går på "i flere omgange". Hunden er på dette hold ofte aldersmæssigt i én af udviklingsfaserne, hvor den kan være "svær" at få kontakt med. Næste trin efter letøvede 2 holdet er øvede 1

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt !

Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 1 time samt en teoriaften á 1 1/2 - 2 timers varighed. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til hunde, der tidigere har gået til træning hos Doxx Hundecenter.

Den basale lydighed burde nu være på plads, dog trænes den fortsat med flere forstyrelser. Nye øvelser kommer til, og de gamle kendte øvelser sammensættes på forskellig vis.

På holdet har hunden nu nået en alder, der gør den mere "stabil" under træningen, og der forventes og kræves mere af hunden. Træningen er dog fortsat tilpasset hundens motivation.

Hver træning starter med "fri leg", hvilket er med til at understøtte hundenes sprog, "legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hundene at være med.

Der afholdes en teoriaften med forskellige emner, desuden vil der være tid til en snak om den enkelte hund samt evt. problemstillinger.

Øvede 1 holdet er et hold, du og din hund oftest går på "i flere omgange", indtil niveauet for øvede 2 holdet er nået.

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt !

Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 1 time samt en teoriaften á 1 1/2 - 2 timers varighed. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til hunde, der tidigere har gået til træning hos Doxx Hundecenter.

Der øves fortsat de basale lydighedsøvelser. Nu trænes de dog på en anden måde med flere forstyrrelser, hvor hundene f.eks. placeres tæt på hinanden, mens de trænes. Nye øvelser kommer til, og de gamle kendte øvelser sammensættes på forskellig vis. Hånd, krop og lydsignaler er på plads og bruges uafhæning af hinanden.

På holdet har hunden en alder, der gør den mere "stabil" under træningen, og der forventes og kræves mere af hunden. Træningen er dog fortsat tilpasset hundens motivation.

Hver træning starter med "fri leg", hvilket er med til at understøtte hundenes sprog, "legen" styres naturligvis sådan, at det er rart for alle hundene at være med.

Der afholdes en teoriaften med forskellige emner, desuden vil der være tid til en snak om den enkelte hund samt evt. problemstillinger.

Hele familien er velkommen både til den praktiske træning, men også den teoretiske del.

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt !


Tilmelding - klik her

6 træningsgange á 45 minutter. Holdet består af max. 8 hunde.

Holdet henvender sig til børn og børnebørn i alder 7-15 år og er et rigtig godt supplement til den almindelige lydighedstræning.

Forudsætning er, at barnet kan holde hunden i line.

Lederskab er for børns vedkommende -  ligesom det er for os andre - noget man skal gøre sig fortjent til. Man kan gøre sig fortjent til det via træning, og ved at barn og hund forstår og respekterer hinanden.

Børneholdet vil ikke beskæftige sig meget med almindelig lydighedstræning, dog vil der alligevel være få redskaber fra lydhedstræningen, som vi vil øve og gøre brug af. Børneholdet tager udgangspunkt i sjove ting og cirkusøvelser, og her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad en hund kan lære.

Nogle af de ting der vil blive trænet er:
 

 • Rulle
 • Zig zag
 • Otte taller
 • Ryste på hoved
 • Bukke
 • Spille død

 - og meget meget mere, alt efter hvor hurtigt hundene og børnene er til at lære.

Medbring:

 • En stor portion super god tålmodighed
 • Regntøj/vandtætte bukser, da en stor del af tiden vil foregå på hug/knæ

Tilmeldingen er bindende.

Vel mødt!

Tilmelding - klik her

Der er socialisering alle mandage, med undtagelse af helligdage og børnenes ferieperioder. 

Dvs ingen socialisering:

 • vinterferien
 • Påskeferien
 • Pinseferien
 • Børnenes sommerferie
 • efterårsferien
 • Juleferien, med undtagelse af nytårsaftensdag

Foruden ovenstående kan der være enkelte aflyste datoer, som der bliver informeret om, på forsiden af hjemmesiden  under information.

I langt de fleste hundefamilier er der oftest kun en enkelt hund. Hvor meget vi end ønsker det og forsøger, vil vi desværre nok aldrig få 100% indblik i hundenes måde at kommunikere på.

Alle hunde fødes med hundesprog, dog har de enkelte racer hver deres dialekt. Det er vigtigt, at hundene bibeholder og bruger deres sprog fuldt ud. Og det er også meget vigtigt, at hundene lærer andre racers dialekt. Det udvider deres horisont, og gør dem mere tolerante overfor andre hunde. Det kan vi mennesker ikke gøre - det er hundene de bedste og eneste til at løse den opgave. 

Socialisering er 30 min. "fri leg" hundene imellem som "styres" af instruktøren, sådan at alle hundene går derfra med en positiv oplevelse.

Alle hunde fra tidligere og nuværende hold er velkomne, dog skal man have gennemgået min. et træningshold indenfor de 3 måneder og/eller have deltaget til socialisering jævnligt indenfor de sidste 3 måneder. Socialisering er ikke for tæver i løbetid.

Mandag kl. 18.45 - små racer og hvalpe indtil ca. 7 måneder.
Mandag kl. 19.30 - store racer

Tilmelding ikke nødvendig,

Husk drikkevand og skål til hunden.

Dette er et tilbud om individuel træning og vejledning til dig, enten for almindelig lydighedstræning eller for løsning af et træningsproblem i hverdagen såsom:

 • Hvis din hund har problemer med at gå pænt i snor, indkald, hoppe op mv.
 • Hvis din hund ikke kan koncentrere sig, når der er andre hunde/mennesker til stede
 • Hvis tiderne for holdtræning ikke passer ind i din kalender.
 • Eller hvis du bare vil have 100% fokus på dig og din hund.

Træningen kan foregå på din private adresse eller på Uhre skovvej 6, 6064 Jordrup.

Bemærk: Enetræning kan ikke erstatte en evt. adfærdskonsultation, men ring og lad os tage en dialog omkring, hvad det er du har behov for.

Ring for yderligere aftale.

Klik for pris